Παρουσίαση αποτελεσμάτων

Ως πολυμερικές μήτρες για την ανάπτυξη των καινοτόμων πολυμερικών θερμοκηπιακών φιλμ και σφαιριδίων χρησιμοποιήθηκαν το συνθετικό βιοπολυμερές του πολυγαλακτικού οξέος (polylactic acid, PLA), τα φυσικά βιοαποικοδομήσιμα πολυμερή της ζεϊνης (Εικόνα 1).

Εικόνα 1.  α) Πολυγαλακτικό οξύ (PLA) και β) Ζεΐνη
Εικόνα 1. α) Πολυγαλακτικό οξύ (PLA) και β) Ζεΐνη

Τα αιθέρια έλαια που επιλέχθηκαν είναι το δενδρολίβανο, η καλέντουλα, η λεβάντα και ο ευκάλυπτος. Ο εγκλεισμός των συστατικών αυτών στις πολυμερικές μήτρες πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας δύο μεθόδους:

α. την καινοτόμο μέθοδο της ηλεκτροστατικής ινοποίησης (electrospinning process), για τη δημιουργία νανοϊνών (Εικόνα 2), και

β. τη συμβατική διεργασία της εκβολής (extrusion), για τη δημιουργία σφαιριδίων (Εικόνα 3).

Εικόνα 2. Συσκευή ηλεκτροστατικής ινοποίησης
Εικόνα 2. Συσκευή ηλεκτροστατικής ινοποίησης
Εικόνα 3. Συσκευή εκβολής (αριστερά) και τεμαχιστής (δεξιά)
Εικόνα 3. Συσκευή εκβολής (αριστερά) και τεμαχιστής (δεξιά)

Παρακάτω παρατίθενται φωτογραφίες επιλεγμένων δειγμάτων που παρήχθησαν με τη μέθοδο της ηλεκτροστατικής ινοποίησης.  

Εικόνα 4. Νανοΐνες (φιλμ) που παρήχθησαν με τη μέθοδο της ηλεκτροστατικής ινοποίησης
Εικόνα 4. Νανοΐνες (φιλμ) που παρήχθησαν με τη μέθοδο της ηλεκτροστατικής ινοποίησης

Παρακάτω παρατίθενται οι φωτογραφίες επιλεγμένων δειγμάτων που παρήχθησαν με τη μέθοδο της εκβολής

Εικόνα 5. Σφαιρίδια που παρήχθησαν με τη μέθοδο της εκβολής
Εικόνα 5. Σφαιρίδια που παρήχθησαν με τη μέθοδο της εκβολής

Με την μέθοδο της ηλεκτρονικής μικροσκοπίας σάρωσης (Scanning Electron Microscopy, SEM) λαμβάνονται πληροφορίες που αφορούν κυρίως στη μορφολογία και στη σύσταση της επιφανείας των προϊόντων ηλεκτροστατικής ινοποίησης (φιλμ). Παρακάτω παρουσιάζεται η μορφολογία των βέλτιστων ινών της ζεΐνης (Εικόνα 6) και του PLA που παρήχθησαν (Εικόνα 7).

Εικόνα 6. Φωτογραφίες SEM των ινών ζεΐνης σε 80% υδατικό διάλυμα αιθανόλης και 20% αιθέριο έλαιο δενδρολίβανου (αριστερά) 90% υδατικό διάλυμα αιθανόλης και 20% αιθέριο έλαιο δενδρολίβανου (δεξιά)
Εικόνα 6. Φωτογραφίες SEM των ινών ζεΐνης σε 80% υδατικό διάλυμα αιθανόλης και 20% αιθέριο έλαιο δενδρολίβανου (αριστερά) 90% υδατικό διάλυμα αιθανόλης και 20% αιθέριο έλαιο δενδρολίβανου (δεξιά)
Εικόνα 7. Φωτογραφίες SEM των ινών PLA με 10% αιθέριο έλαιο δενδρολίβανου (αριστερά) και 20% αιθέριο έλαιο δενδρολίβανου (δεξιά)
Εικόνα 7. Φωτογραφίες SEM των ινών PLA με 10% αιθέριο έλαιο δενδρολίβανου (αριστερά) και 20% αιθέριο έλαιο δενδρολίβανου (δεξιά)
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε