Τα ΑΧΑΪΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ απασχολούν 110 εργαζομένους σε μόνιμη βάση. Η εταιρεία διαθέτει ISO 9001:2008 (Cert.No QMS2973/16) και είναι η πρώτη Ελληνική βιομηχανία πλαστικών που διαθέτει και περιβαλλοντικό ISO:14001 (Cert.No 36181). Όλη η διαδικασία παραγωγής πραγματοποιείται με καινούρια μηχανήματα προηγμένης τεχνολογίας και ελέγχων. Υπάρχουν 4 τμήματα απόλυτα εφοδιασμένα και λειτουργικά.

Τεχνική Υποστήριξη 

Η ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης είναι συγκροτημένη με τα πιο έμπειρα στελέχη πού έχουν άριστη γνώση των αναγκών της αγοράς, των εξελίξεων της Τεχνολογίας στις Α' Ύλες και στον Εξοπλισμό Συσκευασίας και είναι διαθέσιμα για επικοινωνία των αναγκών σας.

Οι στόχοι μας είναι:

  • Ο προσδιορισμός, σε στενή συνεργασία με τον πελάτη, του προϊόντος που θα καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις της γραμμής συσκευασίας του.
  • Το χαμηλότερο δυνατό κόστος λειτουργίας και η μέγιστη δυνατή παραγωγικότητα των εγκαταστάσεων του πελάτη.

Οι στόχοι αυτοί συχνά οδηγούν σε καινοτόμα προϊόντα που εξασφαλίζουν πλεονεκτήματα στους συνεργάτες μας.

Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε